brigyn.com
 
Haleliwia

 
Brigyn Videos:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Ty bach twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

› Haleliwia
Yr Arth a'r Lloer
Seren y cymoedd
Pentre bach Llanbêr
Llanc ifanc o Lyn
Chwysu'n oer

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]